Programes socials

Acolliment i atenció socialAVANCEM, programa d'orientació, formació i intermediació social i laboralInclusió socialHabitatge
Servei de primera acollida
El servei de primera acollida és la porta entrada a Càritas, per les persones que s’apropen a l’entitat cercant ajuda als seus problemes.

És un espai on s’acull dignament i s’escolta, durant el temps que sigui necessari al demandant d’ajut, per tal de poder detectar si cal atendre les necessitats bàsiques en situació d’urgència o bé orientar-la i derivar-la al servei d’atenció social, per tal d’iniciar un acompanyament en el seu procés d’inclusió a la societat.

Servei d’atenció social i seguiment
El servei d’atenció social i seguiment és el segon nivell de l’atenció directa que s’ofereix des de Càritas. Aquest servei, integrat per les professionals d’acció social té com a objectiu atendre les necessitats bàsiques en situacions d’emergència (alimentació, salut, roba, ajuda econòmica..), i orientar l’assistència envers la promoció, fent una intervenció globalitzadora. És un espai on es posen en funcionament les potencialitats (qualitats, habilitats, coneixements…) de la persona, i es promou la seva participació activa, fent que prengui responsabilitat en el seu pla de treball, a fi que pugui sortir-ne de la situació d’exclusió.

Menjador social
El Menjador Social està destinat a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació de les persones que ho necessiten. S’ofereix un àpat calent al migdia i una bossa d’aliments per emportar i cobrir el sopar.

Racó d'acollida
És un espai d’acollida, amb activitats lúdiques i possibilitats de berenar, per afavorir les relacions personals i cobrir la necessitat d’higiene personal.

Orientació laboral
El programa Avancem és un projecte d’orientació, formació i intermediació social i laboral amb la finalitat de facilitar recursos i donar suport a la persona perquè pugui desenvolupar i potenciar les seves competències personals, socials i professionals que els permetin gestionar la seva pròpia recerca de feina i afavorir el canvi d’actituds necessàries per la inserció al món laboral.

En definitiva, és un espai on les persones que busquen feina poden fer un pla de recerca de feina, es poden formar i entrar a la borsa laboral.

Les diferents accions que es duen a terme a l’Avancem són:

1 ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT SOCIOLABORAL
2 TALLERS OCUPACIONALS
3 INTERMEDIACIÓ LABORAL
Reforç escolar
Aquest projecte es du a terme a diferents escoles de la ciutat, i té per objectiu millorar l’aprenentge d’infants en edat escolar i proporcionarlos recursos per desenvolupar adequadament les seves habilitats socials
i personals.

Pots fer-ho
 El projecte està destinat a infants de 6 a 12 anys i té per objectiu ocupar el temps lliure d’una manera activa i participativa, en diverses activitats d’oci i lleure fora del marc escolar, en el cas que les seves famílies no puguin assumir-ho per dificultats socials i/o econòmiques.

Llars d'acollida temporal
Les Llars d’acollida temporal són pisos ubicats a la ciutat i tenen per objectiu donar resposta a la necessitat d’habitatge de les persones en situació de sense sostre o bé amb recursos molt precaris. Es fa un seguiment exhaustiu de cada participant en tots els àmbits: econòmic, educatiu, social, de salut, relacions familiars, temes legals, habilitats laborals,… tot acompanyant la família en el seu procés d’inserció social i facilitant la seva autonomia.