Participació de Càritas Arxiprestal de Vic a l’Assemblea de Càritas diocesana

El passat 6 de febrer, les 42 Càritas de la diòcesi de Vic van ser convocades per tractar temes vitals per al 2021: les accions estratègiques de l’entitat , la gestió econòmica, i un projecte de gran importància per a Càritas com és la gestió del tèxtil.


Un total d’unes 80 persones es van connectar telemàticament i van tenir l’oportunitat de dir la seva opinió i debatre’n els continguts. Hi va haver 4 punts que es van presentar per a l’aprovació per part dels representants de les parròquies; punts que es van aprovar per una àmplia majoria, entre els quals el pressupost per al 2021.

 

Pel que fa als objectius per al 2021, hi ha previst realitzar 38 accions relacionades amb Acció social, Desenvolupament institucional, Comunicació i Economia. Es destaca el treball que s’està fent per marcar els objectius del nou Pla diocesà 2021-2024, l’elaboració del pla de formació, la renovació de la web diocesana, el nou model d’acollida i d’acompanyament, l’adequació dels programes d’infància, persones grans i habitatge, i la implementació d’un nou model econòmic i comptable i de captació de recursos

 

Quant a la gestió econòmica, es va aprovar el pressupost per al 2021 per un import de 2.206.576 €, el 70% dels quals  provenen de fons privats. D’aquest, el 90% es dedica a Acció social: acollida i acompanyament, inserció sociolaboral, inclusió social i habitatge. En aquest apartat també s’aprova dedicar 200.000 € del fons Modolell per a desenvolupar projectes d’infància i gent gran a la comarca d’Osona a través de les seves Càritas.

 

I finalment, pel que fa al Tèxtil, es constata que és una línia de treball cada dia més important per a Càritas. És important per la creació llocs de treball que suposa, per la reducció de l’impacte ambiental que comporta el seu reciclatge (el tèxtil és la segona indústria més contaminant del planeta) i per la dignificació del lliurament de roba a les persones necessitades. Càritas augmentarà els punts de recollida de roba a través de nous contenidors i té previst fer 4 botigues durant aquests propers anys a Manresa, Igualada, Ripoll i Vic.

 


Comparteix.