Feu-vos voluntari/a

voluntariat igualada

Ser voluntari/a a Càritas comporta la participació gratuïta en els diferents àmbits o projectes, des del compromís en la defensa dels drets i la dignitat de les persones que viuen la injustícia de la pobresa. Amb la voluntat de treballar pel canvi cap a una societat més justa, a través del recurs personal més valuós: el temps.

Les persones voluntàries segueixen un itinerari que facilita la seva plena integració dins l’entitat, i consta de: sessions informatives grupals d’acollida, entrevista individual, incorporació a l’activitat, formació, reconeixement i desvinculació.

  • Tríptic informatiu d’acollida de les persones voluntàries de Càritas

(Descarregeu-vos-el AQUÍ)

Pla de voluntariat de Càritas (llegir)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ COM A VOLUNTARI

Nom: *

Cognoms: *

NIF: *

Adreça: *

Població: *

Codi postal: *

Telèfon: *

E-mail: *

En quins programes t'agradaria col·laborar ? *
 Atenció social Formació Inserció Promoció

Disponibilitat horària: *

Experiència anterior de voluntariat:

captcha

* camps obligatoris


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem que les dades personals consignades en aquest document són incorporades en fitxers titularitat de Càritas Diocesana de Vic amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix aquesta entitat.
El sotasignant autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses dades especialment sensibles (com informació sanitària d’interès). Càritas Diocesana de Vic es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat.
Així mateix, el sotasignant autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament ulteriors encàrrecs que pugui realitzar-nos.
En cas d’autoritzar-nos, les seves dades podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès. (*)
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a Càritas Diocesana de Vic . Ref. Protecció de dades, C/ Torras i Bages, 4. Baixos. Vic 08500o bé per correu electrònic a
(*) Desitjo rebre informacions relacionades amb les activitats i serveis de Càritas Diocesana de Vic.