Feu-vos soci/a

bannerdonatiu1

Informació personal

Nom: *

Cognoms: *

NIF: *

Adreça: *

Població: *

Codi postal: *

Telèfon: *

E-mail: *

Informació econòmica

Número de compte: * (IBAN + Nº Compte / Exemple: ES00 0000 0000 0000 0000 0000)

Nom de l'entitat bancària: *

Desitjo fer una aportació de: *

Periodicitat de l'aportació: *

Vull rebre el certificat fiscal:*

Vull rebre informació de Càritas:*

captcha

* camps obligatoris

Podeu informar-vos de les desgravacions fiscals clicant AQUÍ


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem que les dades personals consignades en aquest document són incorporades en fitxers titularitat de Càritas Diocesana de Vic amb la finalitat de gestionar els serveis que ofereix aquesta entitat.
El sotasignant autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses dades especialment sensibles (com informació sanitària d’interès). Càritas Diocesana de Vic es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat.
Així mateix, el sotasignant autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament ulteriors encàrrecs que pugui realitzar-nos.
En cas d’autoritzar-nos, les seves dades podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès. (*)
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a Càritas Diocesana de Vic . Ref. Protecció de dades, C/ Torras i Bages, 4. Baixos. Vic 08500o bé per correu electrònic a
(*) Desitjo rebre informacions relacionades amb les activitats i serveis de Càritas Diocesana de Vic.