TRANSPARÈNCIA

 

Informes d’auditoria i Comptes anuals, exercici 2017 ENLLAÇ 


Comptes anuals, exercici 2018 ENLLAÇ


Informes d’auditoria i Comptes anuals, exercici 2019 ENLLAÇ


Estatuts de Càritas Diocesana de Vic ENLLAÇ


Certificat del Registre d’Entitats Religioses ENLLAÇ


Estructura organitzativa – Organigrama ENLLAÇ


Convenis amb Generalitat de Catalunya ENLLAÇ


Convenis amb Ajuntaments i Consells comarcals ENLLAÇ


Membres del Consell ENLLAÇ