Tona

Càritas parroquial de Tona fa més de 25 anys que treballa al poble.

 

Conèixer i analitzar la realitat, educar en la caritat i la justícia, promoure projectes on les persones se sentin acollides i en siguin protagonistes, són els principals objectius. Amb la idea de no substituir la feina de ningú, tot plegat es fa de manera coordinada amb la Mancomunitat La Plana i amb altres entitats i institucions públiques i privades del poble.

 


Projectes

Acollida i ajuts

Acollida i acompanyament personal
Espai per acollir i escoltar persones tant temps com sigui necessari, sobre tot tipus de problemes, perquè les persones se sentin ateses i poder treballar així la resposta adient.

 

 


Notícies