Sant Vicenç de Torelló

Càritas de Sant Vicenç de Torelló funciona des del gener de 2010, fa gairebé cinc anys, i inclou les parròquies de Sant Vicenç, de Borgonyà i Vila-seca. Fa tres anys i mig que va començar amb un projecte d’acollida. S'hi atenen famílies amb diferents necessitats. També en el context de l’acollida es fa l’acompanyament a algun jove en el seu procés d’inserció sociolaboral. L’Ajuntament fa una aportació econòmica a partir que l’any passat es signés un conveni de col·laboració. També hi ha coordinacions puntuals amb la regidoria de Benestar Social. D'altra banda, s'està elaborant l’anàlisi de la realitat del municipi per detectar aquelles necessitats que no són tan visibles.

Càritas també forma part del projecte d’inserció sòciolaboral de la Vall del Ges, conjuntament amb Càritas Interparroquial de Torelló. Es vol ressaltar que amb la presència al municipi s’ha sensibilitzat la població. Una mostra d’això és la iniciativa d’un grup de joves que en tres ocasions han fet recaptes d’aliments per a l’entitat.


Projectes

Acollida i ajuts

Acollida i atenció social
Espai per acollir i escoltar persones tant temps com sigui necessari, sobre tot tipus de problemes, perquè les persones se sentin ateses i poder treballar així la resposta adient.


Servei d’ajuda econòmic
Ajuts per necessitats puntuals amb un seguiment del problema (lloguer, subministraments i calefacció, medicaments, ajudes escolars...); ajuts en espècies o microcrèdits.


Notícies

Sant Vicenç de Torelló
Servei d’acompanyament a la inserció laboral

Des del mes de mai, Càritas de Sant Vicenç de Torelló ha posat en marxa, juntament amb Càritas Interparroquial de Torelló, un servei d’acompanyament a la inserció laboral. S’atenen a persones que han anat a les iniciatives l’acollida i que es considera que cal un acompanyament en la recerca de feina. Paralel·lament a aquest acompanyament es fa un treball amb les empreses a través del projecte de Càritas Empreses amb cor.