Qui som?

Càritas és expressió de l’amor de la comunitat cristiana vers els més necessitats.

Aquest servei tan complex i estès per tot el bisbat requereix una junta, uns tècnics i uns voluntaris que ajudin a impulsar aquesta tasca a tota la diòcesi. És el que anomenem, impròpiament, Càritas Diocesana, uns serveis generals a la disposició de qualsevol Càritas d’una parròquia o d’un arxiprestat.

Càritas és un esperit, una mirada per veure persones amb dignitat per damunt de qualsevol necessitat, un servei a l’estil de Crist, però per això són necessaris uns mitjans humans i tècnics.

Som conscients que la pobresa no és una realitat nova. Però avui dia existeix un brutal contrast entre la riquesa d’uns quants i la pobresa de molts. Paradoxalment, hi ha al món recursos per acabar amb la misèria en totes les seves formes.

Per Càritas, lluitar contra la pobresa és obrir espais d’esperança que facin possible el creixement integral de la persona en una societat més justa, fraterna i solidària.

UN APUNT HISTÒRIC

Càritas té els seus orígens al bisbat de Vic, als anys cinquanta, en la “Junta de Acción Católica. Secretariado de la Caridad”, època de l’ajuda social americana en llet, mantega, mongetes… Als primers llocs on quedà organitzada fou a les tres ciutats de Vic, Manresa i Igualada, en l’àmbit arxiprestal. Més tard s’anà estenent a diferents parròquies de tot el bisbat. L’any 1967 ja estava constituïda oficialment la Càritas del Bisbat de Vic, amb reglament propi i confederada amb les altres Càritas d’arreu d’Espanya. Havia començat fent ajuts assistencials, però ja l’any 1964 havia incorporat assistents socials que se centraven en el treball social i en l’origen de les diferents pobreses. En aquests moments està estesa a tot el bisbat.

quisomapunt

DESTINATARIS

Els protagonistes de Càritas són aquells que es troben en situacions d’injustícia. La tasca social que desenvolupa Càritas Diocesana de Vic és molt àmplia i diversificada. No només realitza activitats dirigides a l’assistència, la rehabilitació o la inserció social de les víctimes de la pobresa i l’exclusió social, sinó que fa especial èmfasi en la promoció i en la denúncia de les causes de les injustícies que generen aquestes situacions.
Les nostres accions abasten també tots els grups socials afectats per la desigualtat i la injustícia, tant a Catalunya com als països del Sud.

VOLUNTARIS

Un dels principals senyals d’identitat i motor de Càritas és la seva aposta pel voluntariat. Un voluntariat que contempla les persones com a imatges vives de Déu, per tant sempre sagrades. És compromís gratuït i desinteressat dels més d’un miler de voluntaris i voluntàries que col·laboren en les diferents Càritas en la Diòcesi, el que ens permet desenvolupar accions efectives i de qualitat a favor de les persones excloses de la nostra societat.

PROFESSIONALS

Les persones contractades per Càritas treballen sempre al costat de les juntes i dels voluntaris perquè els valors de la seva identitat siguin una realitat, i s’executin a la pràctica les línies que proposa l’equip directiu.

ON SOM

Els Serveis Diocesans s’ubiquen al carrer Torras i Bages, 4 de Vic. La tasca de Càritas, centralitzada en Càritas Diocesana, és present a tot l’àmbit del Bisbat de Vic en cada una de les Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals, que teixeixen una xarxa al servei d’aquelles persones que ho necessiten.

quisomonsom