Navarcles

taradell

Càritas Navarcles és un equip de persones formada per 30 voluntaris i més de 60 col·laboradors. L’objectiu de la nostra entitat és, sobretot, escoltar i detectar les noves necessitats que van sortint a cada moment i establir algun mitjà per atendre-les col·laborant amb tot aquell grup o persona que es mogui en el mateix sentit.

Actualment, Càritas del nostre municipi té actius diferents programes. En la línia d'atenció i contacte trobem programes com els d'atenció a la gent gran o els de contacte amb visitadors de malalts i visitadors de presons. També tenim punt de trobada amb col·lectius de població que han arribat fa poc al municipi. Altres iniciatives són projectes com «No et quedis a casa» que ofereix activitats extraescolars a aquelles famílies amb menys recursos, suport al reforç escolar, alfabetització d'adults, servei de préstec de grua o cadires per a malalts, o es disposa d'una habitació per emergències socials. També tenim alguns dels programes més coneguts de Càritas com repartiment d'aliments i roba.


Projectes

projectes

Acollida i ajutsIntegració social
Acollida i atenció social
Espai per acollir i escoltar persones tant temps com sigui necessari, sobre tot tipus de problemes, perquè les persones se sentin ateses i poder treballar així la resposta adient.
Servei d’ajuda econòmic
Ajuts per necessitats puntuals amb un seguiment del problema (lloguer, subministraments i calefacció, medicaments, ajudes escolars...); ajuts en espècies o microcrèdits.
Serveis i accions per a infants i joves
Aprèn disfrutant: Oferta per a infants i adolescents de 4 a 16 anys per participar en qualsevol activitat extraescolar del poble.

Reforç escolar: Oferta per reforç d’aprenentatges escolars fora de l’escola.
Serveis i accions per la gent gran
Acompanyament: Fer companyia a casa a persones soles, portar-les al metge, a comprar...

Notícies