Lluçanès

Lluçanès

Càritas parroquial del Lluçanès integra els pobles d ‘Alpens, La Torre d’Oristà, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Pinós i Sant Bartomeu del Grau entre d’altres de pobles petits. Fa 4 anys que treballa al poble i rodalies, per atendre, durant l’any 2013, 55 famílies

Diverses activitats d’assistència, prevenció i promoció de les persones són portats per persones voluntàries que fan el seguiment i acompanyament de les persones ateses.

Educar en la caritat i la justícia, promoure projectes on les persones se sentin acollides i en siguin protagonistes són els principals objectius.

Amb la idea de no substituir la feina de ningú, tot plegat es fa de manera coordinada amb el Consorci de Benestar Social del Lluçanès, amb la Creu Roja, i amb altres entitats i institucions públiques i privades del territori.

Actualment hi ha 26 voluntaris repartits en els diferents projectes.


Projectes

projectes

Acollida i ajutsIntegració social
Acollida i atenció social
Espai per acollir i escoltar persones tant temps com sigui necessari, sobre tot tipus de problemes, perquè les persones se sentin ateses i poder treballar així la resposta adient.
Servei d’ajuda econòmic
Ajuts per necessitats puntuals amb un seguiment del problema (lloguer, subministraments i calefacció, medicaments, ajudes escolars...); ajuts en espècies o microcrèdits.
Serveis i accions per a infants i joves
Aprèn disfrutant: Oferta per a infants i adolescents de 4 a 16 anys per participar en qualsevol activitat extraescolar del poble.

Reforç escolar: Oferta per reforç d’aprenentatges escolars fora de l’escola.
Serveis i accions per la gent gran
Acompanyament: Fer companyia a casa a persones soles, portar-les al metge, a comprar...

Notícies