Línies de treball

Les activitats de Càritas són múltiples i molt variades, perquè ho són les necessitats d’aquests moments. Van des de l’assistència a la necessitat immediata fins a la promoció, formació, i reinserció social.

La filosofia de Càritas té moltes vessants i enfocs:

Que1

Coneixement i anàlisi de la realitat

Càritas vol conèixer les necessitats reals que hi ha a l’entorn i valorar a quines pot fer front, abans de plantejar qualsevol intervenció o servei. No es pot limitar a atendre les persones que vénen a demanar ajuda, sinó promoure iniciatives per a detectar problemes i necessitats no conegudes.

Que1

Ajuda i assistència

Càritas acull les persones que s’hi apropen proporcionant ajuda a qualsevol dels seus problemes ( alimentació, vestit, habitatge, solitud, treball, papers,…), tot orientant alhora l’assistència vers la promoció.

Que1

Promoció i prevenció

Càritas ajuda a la inserció social i laboral mitjançant múltiples projectes i cursets per a infants, adults i gent gran. Vol oferir la canya de pescar i no només el peix, per tal que puguin viure de manera autònoma.

Que1

Denúncia de situacions injustes

Càritas descobreix i denuncia situacions de pobresa, injustícia i marginació que es donen en l’entorn proper o llunyà. Ho fa donant a conèixer la seva recerca a les institucions afectades o divulgant-ho pels mitjans de comunicació.

Que1

Captació de recursos econòmics

A Càritas els diners no són el centre de l’ajut, però sí necessaris. D’aquí el constant treball de l’equip econòmic per captar recursos mitjançant aquests camins: donatius, socis, col·lectes, campanyes, subvencions.

Que1

Coordinació d’esforços

Càritas és el lloc de trobada de diferents iniciatives eclesials d’assistència social i promoció. També col·labora amb institucions públiques o privades que treballen en el camp de la pobresa per no duplicar accions.

Que1

Promoció i formació de voluntariat

Càritas cerca i suscita en la comunitat persones sensibilitzades per aquests temes, les forma i les organitza en funció de les seves possibilitats. Actualment a les càritas del nostre bisbat hi col·laboren d’una manera regular prop d’uns 1000 voluntaris.

Que1

Animació comunitària

La comunitat cristiana, de la que Càritas és expressió, i la mateixa societat civil, necessiten revifar el seu amor pels exclosos, la creativitat de la caritat i la sensibilitat pels problemes socials. Càritas en vol ser ferment dinamitzador, tant a les parròquies com aals pobles i ciutats.