Informació Fiscal

La vostra solidaritat representa el compromís amb els demés i la satisfacció de contribuir a millorar la vida de moltes persones.

quisom1
Els donatius que realitzeu desgravaran en la vostra declaració de la renda, tant si col·laboreu com a particular (IRPF), o en a l’Impost sobre Societats (IS) si col·laboreu com empresa.

1- Els primers 150€ donats (en el conjunt dels vostres donatius com a contribuent) tindran un 75% de desgravació.
2- A partir dels 150€, aquelles persones que hagin col·laborat o col·laboren 3 anys consecutius per major o igual valor, veuran reconeguda la seva fidelitat amb una deducció del 35%.
3- Quantitats donades esporàdicament: deducció en l’IRPF del 30%

En el següent document trobareu tota la informació referent a la fiscalitat dels vostres donatius:

Informació deduccions fiscals