Assemblea de Càritas Arxiprestal de Vic

Dilluns 29 de juny es va celebrar, a la Casa Galadies de Vic, l’Assemblea general de Càritas Arxiprestal de Vic.

En aquesta trobada es van tractar els següents temes:

 • Presentació de la memòria 2019
 • Pressupost per a l’any 2020
 • Com hem viscut la Covid-19
 • Canvi de mirada en alguns projectes
 • Veu i propostes des de les parròquies
 • Presentació i ratificació del nou Director

L’acte va estar conduït per en Jeroni Vinyet, director de Càritas Arxiprestal de Vic.

La Diana Fatjó-Vilas, coordinadora de l’equip tècnic de Càritas Arxiprestal, va destacar les dades més significatives de la memòria del 2019:

 • 873 persones han participat en algun dels 10 projectes de Càritas, gràcies al suport dels 172 voluntaris que donen elseu suport.
 • El 78% dels participants són d’origen extracomunitari.
 • Un 40% de famílies amb fills i un 21% de persones soles.
 • 50% dels participants en situació administrativa irregular, fet que suposa la impossibilitat d’accedir als drets socials bàsics.
 • 61% en situació d’atur.
 • 49% en situació d’habitatge insegur o sense llar.

(Podeu accedir a la Memòria 2019 clicant AQUÍ)

En Joan Gotsens, tresorer de l’entitat, va detallar el pressupost previst pel 2020, xifrat en 557.146 €.

Càritas ha seguit fent l’acompanyament a les persones que ho necessitaven durant la COVID-19. Constatem el fort  impacte negatiu en les persones més vulnerables de la nostra societat.

Càritas aposta per un model nou que dignifica i empodera els participants a qui acompanya, fomentant la seva autonomia; això comporta revisar i adaptar els projectes. Concretament al Rebost Solidari, al Menjador Social i al Racó d’Acollida es proposen canvis per millorar l’atenció i implicar a les persones ateses.

A l’Assemblea també hi van participar els representants de les parròquies. Es van exposar diferents temes com ara la preocupació per les persones que dormen al carrer, la resposta que hem de donar davant els qui demanen almoina però no es volen deixar ajudar o l’exigència dels qui demanen de forma intimidatòria, entre d’altres.

I per finalitzar, abans dels precs i preguntes i a proposta de l’Arxiprest Mn Pere Oliva i March, es va fer el nomenament i presentació del nou director, l’Albert Trujillo Alcover, acceptada per l’Assemblea i que serà ratificat oficialment pel Consell Diocesà del proper dissabte, 4 de Juliol.

La resta de l’antic equip directiu (secretari, tresorer i vocals) repeteix en els seus càrrecs, conformant la nova Junta Arxiprestal.

El director sortint, en Jeroni Vinyet, ha estat vinculat durant molts anys en diferent equips directius de Càritas Arxiprestal. Aquests darrers quatre anys n’ha estat el director i ha portat a terme importants canvis de modernització. La Pilar Mayans també tancava la seva etapa com a sotsdirectora.

Tots dos van dirigir unes paraules d’agraïment al suport rebut i els assistents van respondre amb un perllongat aplaudiment de reconeixement a les seves tasques.

             


Comparteix.