Càritas

Participació de Càritas Arxiprestal de Vic a l’Assemblea de Càritas diocesana

El passat 6 de febrer, les 42 Càritas de la diòcesi de Vic van ser convocades per tractar temes vitals per al 2021: les accions estratègiques de l’entitat , la gestió econòmica, i un projecte de gran importància per a Càritas com és la gestió del tèxtil. Un total d’unes 80 persones es van connectar telemàticament i van tenir l’oportunitat de dir la seva opinió i debatre’n els continguts. Hi va haver 4 punts que es van presentar per a…

Càritas

Participació de Càritas Arxiprestal de Vic a l’Assemblea de Càritas diocesana

El passat 6 de febrer, les 42 Càritas de la diòcesi de Vic van ser convocades per tractar temes vitals per al 2021: les accions estratègiques de l’entitat , la gestió econòmica, i un projecte de gran importància per a Càritas com és la gestió del tèxtil. Un total d’unes 80 persones es van connectar telemàticament i van tenir l’oportunitat de dir la seva opinió i debatre’n els continguts. Hi va haver 4 punts que es van presentar per a…